Ograniczenie działalności Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2020

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informuję, że od dnia 20 marca 2020 r. zostały doprecyzowane i wprowadzone dalsze ograniczenia działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz jego Oddziału w Ełku i dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora AP w Suwałkach w tej sprawie oraz o uwzględnienie ich w ewentualnych kontaktach z nami.

 

Uprzejmie informuję, że w Archiwum Państwowym w Suwałkach i jego Oddziale w Ełku od dnia 20 marca br. aż do odwołania zostaje zawieszone:

  1. bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych i ich kopii, dokumentacji niearchiwalnej oraz księgozbioru w jego pracowniach naukowych /czytelniach/,
  2. prowadzenie działalności popularyzacyjnej, edukacyjnej i naukowej w formie: lekcji historyczno-archiwalnych, wycieczek, spotkań, zebrań, konferencji itp. z bezpośrednim udziałem słuchaczy/odbiorców,
  3. przyjmowanie interesantów i w związku z tym:
    • wnioski do celów innych niż w ramach wydawania urzędowych potwierdzeń (czyli w trybie usługi bez uwierzytelniania kopii i wydawania zaświadczeń, np. do celów genealogicznych, naukowych) proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: archiwum@suwalki.ap.gov.pl i elk@suwalki.ap.gov.pl; zastrzegam, że termin załatwiania takich wniosków może być odłożony w czasie,
    • podania/wnioski w sprawach wydawania urzędowych potwierdzeń (uwierzytelnionych kopii materiałów archiwalnych lub zaświadczeń, kopii i odpisów z dokumentacji głównie osobowo-płacowej, niezbędnych do załatwiania spraw np. w sądzie, u notariuszy, w organach administracji, w ZUS) proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu zaufanego na adres skrzynki podawczej Archiwum na platformie e-PUAP: /651x0qxmxh/skrytka, ewentualnie pocztą. 

O udzielenie wyjaśnień można zwracać się telefonicznie:

AP Suwałki: 87 5662167, Oddział w Ełku: 87 6214345.

Dyrektor 
Archiwum Państwowego
w Suwałkach

Podstawa prawna:

§6 ust. 1 pkt 2 i § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-22
Data publikacji:2020-03-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kłoczko
Liczba odwiedzin:208