Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Komunikat do organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, tworzących materiały archiwalne i będących pod nadzorem Archiwum Państwowego w Suwałkach i jego Oddziału w Ełku w związku z wprowadzaniem tzw. pracy zdalnej

Szanowni Państwo Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

W związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informuję, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją przydatne w podmiotach, które wdrożyły lub wdrożą pracę zdalną.

Dyrektor
Archiwum Państwowego
w Suwałkach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Kłoczko
Liczba odwiedzin:413