Komunikat w sprawie wznowienia działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach w dziedzinach, w których wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu związane z COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Archiwum Państwowe w Suwałkach stopniowo odchodzi od wprowadzonych ograniczeń w swej działalności, spowodowanych epidemią COVID-19, zwłaszcza w zakresie kontaktów z innymi podmiotami oraz załatwiania interesantów i użytkowników zasobu archiwalnego.  

Nadal  preferowaną formą kontaktu Państwa z Archiwum jest droga elektroniczna.

Proszę kontaktować się:

1. Z pomocą skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (/651x0qxmxh/skrytka) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty w szczególności w sprawach:

  1. postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
  2. zlecania usług w zakresie sporządzania odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (dokumentacji pracodawców),
  3. wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także wydawania zaświadczeń na podstawie tych materiałów,

2. Z pomocą adresu: archiwum@suwalki.ap.gov.pl, elk@suwalki.ap.gov.pl, zwłaszcza w sprawach:

  1. zlecania usług archiwalnych w zakresie wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych, przetwarzania tych informacji i danych, a także sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo kopii tych materiałów,
  2. uzyskiwania informacji o miejscu przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (dokumentacji pracodawców),
  3. postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.

Dopuszcza się kontakt osobisty/wizytę w Archiwach (Suwałki - ul. Kościuszki 69, Ełk - ul. Armii Krajowej 17A) w sprawach określonych w pkt. 1 lit. a i b oraz 2 lit. a i b pod warunkiem zastosowania się do określonych niżej zasad obsługi interesantów.

W celu ustalenia toku postępowania w załatwianiu opisanych w pkt 1 i 2 spraw, a także w innych kwestiach, które zdaniem Państwa wymagają wyjaśnienia, prosimy kontaktować się telefonicznie (87 566 21 67 - AP w Suwałkach i 87 621 43 45 - Oddział w Ełku)

Dokładna data umożliwienia Państwu bezpośredniego korzystania z materiałów archiwalnych oraz zmienione warunki tego korzystania zostaną ustalone i podane do wiadomości w stosownym terminie.

Zachęcamy Państwa również do korzystania z naszego zasobu archiwalnego na stronie szukajwarchiwach.gov.pl, profilu Archiwum na portalu społecznościowym facebook oraz na stronie internetowej naszej instytucji, a także do śledzenia na bieżąco publikowanych przez nas w mediach elektronicznych komunikatów.  

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                Archiwum Państwowego  

                                                                                                           w Suwałkach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

                                   ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wnukowski
Liczba odwiedzin:181