Komunikat w sprawie znoszenia w Archiwum Państwowym w Suwałkach ograniczeń wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Archiwum Państwowe w Suwałkach znosi wprowadzone wcześniej ograniczenia w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną z podanymi niżej zastrzeżeniami, a mianowicie:

 • w pracowni naukowej /czytelni/ AP w Suwałkach Oddziału w Ełku udostępnianie materiałów archiwalnych i ich kopii oraz księgozbioru zostaje wznowione z dniem 10 lipca, ale z zachowaniem zmienionych w związku ze stanem epidemii zasad korzystania, które będą dostępne na naszej stronie suwalki.ap.gov.pl, a także w siedzibie Oddziału,
 • w pracowni naukowej /czytelni/ AP w Suwałkach wznowione zostaje z dniem 10 lipca 2020 r. udostępnianie elektronicznych kopii materiałów archiwalnych posiadanych w tym dniu z zachowaniem zmienionych w związku ze stanem epidemii zasad korzystania, które będą dostępne na naszej stronie suwalki.ap.gov.pl, a także w siedzibie Archiwum,
 • mogą być prowadzone działania popularyzacyjne, edukacyjne i naukowe w formie elektronicznej na własnej stronie suwalki.ap.gov.pl, w serwisie Szukaj w Archiwach oraz na portalu społecznościowym Facebook, w innych mediach: elektronicznych, w prasie, radiu i telewizji, a także takie działania, przy których prowadzeniu/organizacji/przebiegu można zapewnić dostępną dla każdego uczestnika (bez pracowników Archiwum) powierzchnię nie mniejszą niż określona w aktualnych przepisach wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii; dlatego zawieszone pozostaje prowadzenie: lekcji historyczno-archiwalnych, przyjmowanie wycieczek, organizowanie spotkań, zebrań, konferencji itp. z bezpośrednim udziałem słuchaczy/odbiorców, gdy nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej powierzchni nie mniejszej niż określona w obowiązujących aktualnie przepisach, wprowadzonych w związku z epidemią,
 • w zakresie przyjmowania interesantów, ich wniosków i podań:
  1. wnioski do celów innych niż w ramach wydawania urzędowych potwierdzeń (czyli w trybie usługi bez uwierzytelniania kopii i wydawania zaświadczeń, np. do celów genealogicznych, naukowych) można złożyć osobiście w siedzibie Archiwum w Suwałkach lub Oddziału w Ełku z zachowaniem wymaganych przepisami prawa oraz przez Archiwum zasad i środków ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ale takie wnioski prosimy przede wszystkim przesyłać drogą elektroniczną na adresy: archiwum@suwalki.ap.gov.pl i elk@suwalki.ap.gov.pl lub za pośrednictwem poczty,
  2. podania/wnioski w sprawach wydawania urzędowych potwierdzeń (uwierzytelnionych kopii materiałów archiwalnych lub zaświadczeń, kopii i odpisów z dokumentacji głównie osobowo-płacowej, niezbędnych do załatwiania spraw np. w sądzie, u notariuszy, w organach administracji, w ZUS) można złożyć osobiście w siedzibie Archiwum w Suwałkach lub Oddziału w Ełku z zachowaniem wymaganych przepisami prawa oraz przez Archiwum zasad i środków ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; takie wnioski prosimy przesyłać w miarę możliwości drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu zaufanego na adres skrzynki podawczej Archiwum na platformie e-PUAP: /651x0qxmxh/skrytka lub pocztą. 

O udzielenie wyjaśnień można zwracać się telefonicznie:

AP Suwałki: 87 5662167, Oddział w Ełku: 87 6214345

Suwałki, dn. 07.07.2020 r.

Dyrektor                                                                                                                                                                                                                 Archiwum Państwowego w Suwałkach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wnukowski
Liczba odwiedzin:132