„Żołnierze Wyklęci” Suwalszczyzny (wystawa z zasobu Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz zbiorów prywatnych)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 lutego 2016

W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Archiwum Państwowe w Suwałkach przygotowało wirtualną wystawę ukazującą sylwetki działaczy antykomunistycznego podziemia ziemi suwalsko-augustowskiej. Inspiracją do przygotowania wystawy było także przejęcie w 2014 r. akt Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  Inspektoratu w Suwałkach. Dzięki tym materiałom zasoby suwalskiego archiwum zostały wzbogacone o akta dotyczące konspiracji niepodległościowej m.in. o interesujące materiały Henryka Kojaka z dokumentacją sądową i osobową członków Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość’.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” zostało utworzone we wrześniu 1945 r. Było ono kontynuacją konspiracji prowadzonej do 19 stycznia 1945 r. w ramach Armii Krajowej (Obwód Augustów i Obwód Suwałki tworzyły Inspektorat Suwalski), a następnie Armii Krajowej Obywatelskiej. Zdezorganizowane przez akcję „Burza” oraz Obławę Augustowską z lipca 1945 r. obwody Augustów i Suwałki  połączono w jeden Obwód Suwalsko-Augustowski WiN i włączono do Inspektoratu Białostockiego. Żołnierze oddziałów partyzanckich prowadzili działania propagandowe oraz zbrojne, jak likwidacja posterunków Milicji Obywatelskiej, urzędów gminnych, rozstrzeliwanie współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, walka z grupami operacyjnymi UBP, NKWD. Przykładem bardziej spektakularnej akcji może być opanowanie posterunku MO w Sejnach 5 grudnia 1945 r., rozbicie tamtejszej spółdzielni, magistratu oraz miejscowego komitetu Polskiej Partii Robotniczej.

Podziemie antykomunistyczne zostało zneutralizowane wiosną 1947 r. 25 kwietnia w Powiatowym UBP w Augustowie i PUBP w Suwałkach miało miejsce zbiorowe ujawnienie się żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN. Wkrótce też rozpoczęły się aresztowania ujawnionych. Represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa zmusiły wielu do powrotu do konspiracji. Ostatnie patrole partyzanckie funkcjonowały na ziemi suwalsko-augustowskiej jeszcze do pierwszej połowy lat 50.

Prezentowane kopie pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Suwałkach, z zespołów akt:

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat w Suwałkach 1993-2013

Sąd Okręgowy w Ełku Wydział Zamiejscowy w Suwałkach [1945-] 1948-1950

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Suwałkach 1945-1952

Starostwo Powiatowe Augustowskie 1944-1950 [-1954]

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Suwałkach [1944-1949] 1950-1975

Ważnym elementem wystawy są materiały udostępnione Archiwum Państwowemu w Suwałkach przez Romualda Bartnika, syna Kazimierza Bartnika – dowódcy  patrolu Obwodu  Suwalsko-Augustowskiego WiN.

Zdjęcie Wacława Górskiego zostało udostępnione przez fanpage „Raczkowskie archiwalia”.

Opracowanie wystawy: Justyna Nowakowska i Marek Sidor

Przygotowanie skanów: Piotr Ryszard Jarmołowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Meldunek wójta gminy Sztabin z 9.IV. 1945 r. o ataku partyzantów na posterunek Milicji Obywatelskiej w Sztabinie

  Meldunek wójta gminy Sztabin z 9.IV. 1945 r. o ataku partyzantów na posterunek Milicji Obywatelskiej w Sztabinie

 • Powiększ zdjęcie Meldunek wójta gminy Jaminy z 9.IV.1945 r. o ataku partyzantów na posterunek Milicji Obywatelskiej i Zarząd Gminny w Jaminach

  Meldunek wójta gminy Jaminy z 9.IV.1945 r. o ataku partyzantów na posterunek Milicji Obywatelskiej i Zarząd Gminny w Jaminach

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za lipiec 1946 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za lipiec 1946 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za październik 1946 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za październik 1946 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za maj 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za maj 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za sierpień 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie z informacją o oddziale Stanisława Orłowskiego „Pioruna” (nie ujawnił się w 1947 r.)

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za sierpień 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie z informacją o oddziale Stanisława Orłowskiego „Pioruna” (nie ujawnił się w 1947 r.)

 • Powiększ zdjęcie Kazimierz Bartnik „Młotek” dowódca patrolu Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN z żoną Stanisławą Bartnik, łączniczką w patrolu męża

  Kazimierz Bartnik „Młotek” dowódca patrolu Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN z żoną Stanisławą Bartnik, łączniczką w patrolu męża

 • Powiększ zdjęcie Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka”; Kazimierz Bartnik „Młotek” – stojący trzeci od lewej, Stanisława Bartnik – stojąca druga od lewej

  Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka”; Kazimierz Bartnik „Młotek” – stojący trzeci od lewej, Stanisława Bartnik – stojąca druga od lewej

 • Powiększ zdjęcie Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka” ;Kazimierz Bartnik „Młotek” – pierwszy od lewej; Stanisława Bartnik – stojąca trzecia od lewej

  Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka” ;Kazimierz Bartnik „Młotek” – pierwszy od lewej; Stanisława Bartnik – stojąca trzecia od lewej

 • Powiększ zdjęcie Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka”; Kazimierz Bartnik „Młotek” – pierwszy od lewej

  Patrol Kazimierza Bartnika „Młotka”; Kazimierz Bartnik „Młotek” – pierwszy od lewej

 • Powiększ zdjęcie Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach o ujawnieniu się Kazimierza Bartnika „Młotka” 25.IV.1947 r.

  Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach o ujawnieniu się Kazimierza Bartnika „Młotka” 25.IV.1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

  Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

  Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

  Fragment kopii wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 29.XI.1950 r. skazującego Kazimierza Bartnika „Młotka” w związku działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Odpis postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23.V.1956 r. o zastosowaniu amnestii wobec Kazimierza Bartnika „Młotka”

  Odpis postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23.V.1956 r. o zastosowaniu amnestii wobec Kazimierza Bartnika „Młotka”

 • Powiększ zdjęcie Odpis postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23.V.1956 r. o zastosowaniu amnestii wobec Kazimierza Bartnika „Młotka”

  Odpis postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23.V.1956 r. o zastosowaniu amnestii wobec Kazimierza Bartnika „Młotka”

 • Powiększ zdjęcie Leon Kowalewski „Jeleń”, zastępca dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka” – pierwszy od lewej ,Kazimierz Bartnik „Młotek” – w środku

  Leon Kowalewski „Jeleń”, zastępca dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka” – pierwszy od lewej ,Kazimierz Bartnik „Młotek” – w środku

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Leona Kowalewskiego „Jelenia” z 15.IV.1995 r., zastępcy dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”

  Życiorys Leona Kowalewskiego „Jelenia” z 15.IV.1995 r., zastępcy dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Leona Kowalewskiego „Jelenia” z 15.IV.1995 r., zastępcy dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”

  Życiorys Leona Kowalewskiego „Jelenia” z 15.IV.1995 r., zastępcy dowódcy patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

  Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

  Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

  Fragment odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 8.XI.1950 r. skazującego Leona Kowalewskiego „Jelenia” w związku z działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Michała Kaszczyka „Stałego”, zastępcy prezesa Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, szefa dywersji i wywiadu obwodu, dowódcy zgrupowania złożonego z patroli : jego i Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

  Życiorys Michała Kaszczyka „Stałego”, zastępcy prezesa Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, szefa dywersji i wywiadu obwodu, dowódcy zgrupowania złożonego z patroli : jego i Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Michała Kaszczyka „Stałego”, zastępcy prezesa Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, szefa dywersji i wywiadu obwodu, dowódcy zgrupowania złożonego z patroli : jego i Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

  Życiorys Michała Kaszczyka „Stałego”, zastępcy prezesa Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, szefa dywersji i wywiadu obwodu, dowódcy zgrupowania złożonego z patroli : jego i Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r.

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r.

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Michała Kaszczyka „Stałego” z 26.IV.1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za styczeń 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie z informacją o patrolu Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za styczeń 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie z informacją o patrolu Stanisława Siedleckiego „Wiernego”

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierza zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego”

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierza zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego”

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierza zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierza zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierze zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego”

  Fragment kopii oświadczenia amnestyjnego Józefa Rutkowskiego „Szczygła” z 25.IV.1947 r., żołnierze zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka „Stałego”, potem oddziału Jana Sadowskiego „Bladego”

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka

  Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka "Stałego"

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka

  Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka "Stałego"

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka

  Fragment odpisu oświadczenia amnestyjnego Czesława Wojewnika „Muchy” z 25 IV.1947 r., łącznika zgrupowania pod dowództwem Michała Kaszczyka "Stałego"

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

  Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

  Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

  Fragment odpisu protokołu przesłuchania Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - dowódcy oddziału Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN - w Woj. UBP w Białymstoku z XII. 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

  Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

  Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

  Protokół przesłuchania Jana Nazarowskiego „Sokoła” – żołnierza oddziału pod dowództwem Aleksandra Kowalewskiego „Bębna” - w PUBP w Suwałkach z 14.III.1948 r.

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za marzec 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za marzec 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie

 • Powiększ zdjęcie Wacław Górski „Oko”, dowódca patrolu Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN – zdjęcie powojenne

  Wacław Górski „Oko”, dowódca patrolu Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN – zdjęcie powojenne

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 21.VII.1949 r. skazującego Wacława Górskiego „Oka” w związku z działalnością konspiracyjną

  Wyciąg wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 21.VII.1949 r. skazującego Wacława Górskiego „Oka” w związku z działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Wyciąg wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 21.VII.1949 r. skazującego Wacława Górskiego „Oka” w związku z działalnością konspiracyjną

  Wyciąg wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 21.VII.1949 r. skazującego Wacława Górskiego „Oka” w związku z działalnością konspiracyjną

 • Powiększ zdjęcie Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za kwiecień 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie po „akcji ujawnienia”

  Fragment sprawozdania starosty augustowskiego za kwiecień 1947 r. o stanie bezpieczeństwa w powiecie po „akcji ujawnienia”

 • Powiększ zdjęcie Fragment życiorysu Wacława Górskiego

  Fragment życiorysu Wacława Górskiego "Oka"

 • Powiększ zdjęcie Fragment życiorysu Wacława Górskiego

  Fragment życiorysu Wacława Górskiego "Oka"

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Kazimierza Wiszniewskiego „Wira”, łącznika Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN

  Życiorys Kazimierza Wiszniewskiego „Wira”, łącznika Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN

 • Powiększ zdjęcie List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu z 1947 r.

  List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu z 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu z 1947 r.

  List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu z 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu

  List Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” do matki z więzienia w Rawiczu

 • Powiększ zdjęcie Kopia świadectwa o zwolnieniu Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” z więzienia w Rawiczu z 5.IX.1950 r.

  Kopia świadectwa o zwolnieniu Kazimierza Wiszniewskiego „Wira” z więzienia w Rawiczu z 5.IX.1950 r.

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”, żołnierza oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla”

  Życiorys Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”, żołnierza oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla”

 • Powiększ zdjęcie Życiorys Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”, żołnierza oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla”

  Życiorys Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”, żołnierza oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla”

 • Powiększ zdjęcie Kopia decyzji Rady Państwa z 18.VIII.1953 r. o zastosowaniu prawa łaski wobec Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”

  Kopia decyzji Rady Państwa z 18.VIII.1953 r. o zastosowaniu prawa łaski wobec Mieczysława Dudanowicza „Ponurego”

 • Powiększ zdjęcie Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment protokołu nadzwyczajnego posiedzenia PPRN w Suwałkach z 13.V.1951 r.

  Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment protokołu nadzwyczajnego posiedzenia PPRN w Suwałkach z 13.V.1951 r.

 • Powiększ zdjęcie Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment protokołu nadzwyczajnego posiedzenia PPRN w Suwałkach z 13.V.1951 r.

  Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment protokołu nadzwyczajnego posiedzenia PPRN w Suwałkach z 13.V.1951 r.

 • Powiększ zdjęcie Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły

  Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły

 • Powiększ zdjęcie Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły

  Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły

 • Powiększ zdjęcie Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły, w tym Juliana Czyża

  Akcja konfiskaty mienia ruchomego osób współpracujących lub spokrewnionych z członkami oddziału Jana Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Kabla” – fragment wykazu osób, których represje dotknęły, w tym Juliana Czyża

 • Powiększ zdjęcie Kopia wniosku Juliana Czyża – łącznika w patrolu komendanta Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN – do Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku o stwierdzenie nieważności orzeczenia WSR w Białymstoku, skazującego jego brata Kazimierza Czyża na karę śmierci

  Kopia wniosku Juliana Czyża – łącznika w patrolu komendanta Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN – do Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku o stwierdzenie nieważności orzeczenia WSR w Białymstoku, skazującego jego brata Kazimierza Czyża na karę śmierci

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

  Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

  Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

  Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

  Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

 • Powiększ zdjęcie Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

  Fragment kopii wyroku WSR w Białymstoku z 13.X.1952 r. skazującego Kazimierza Czyża „Wichra”, Staśka” – żołnierza Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN, od 1950 r. żołnierza oddziału Sadowskiego i Burdyna – na karę śmierci

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-19
Data publikacji:2016-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7135