Nabytki biblioteczne w 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2016

Grudzień 2016 r.

Ksiązki:

Baśnie Suwalszczyzny. Suwalszczyzna- kraina jak baśń, Łódź-Suwałki 2011.

Baśniowy szlak. Niezwykły przewodnik po Suwalszczyźnie. Suwalszczyzna- kraina jak baśń, Kleszczówek 2014.

Brożyna Grzegorz, Kossakowska-Jarosz Krystyna, Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna. Opole 2016.

Degen Robert, Jabłońska Marlena, Roman Wanda K., Zarządzanie dokumentacją archiwistyka i ... koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, Warszawa 2016.

Etnograficzne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne atrakcje grodzieńszczyzny i suwalszczyzny, Mińsk 2014.

Festiwalowe prezentacje tradycji, kultury i kuchni pogranicza. Pogranicze polsko-litewskie, Suwałki [bd].

Janeczek Michał, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016.

Jankowska Anna, Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic, Radom 2016.

Katilius Algimantas, Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.), Vilnius 2012.

Knercer Wiktor, Wacławik Beata, Nekropolie Warmii i Mazur, Olsztyn 2016.

Korejwo Mariusz, „Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962, Olsztyn 2016.

Kozłowska Alicja, Matusiewicz Andrzej, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w latach 1944-2016, Suwałki 2016.

Matuszak Tomasz, Conbenta et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu. Piotrków Trybunalski 2015.

Matuszak Tomasz, Piasta Aleksy, Hubka Maciej, Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski-Rozprza 2016.

Najstarsza suwalska alma mater. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, [bdm].

Pamięć Polski. Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata, 2 Edycja, Warszawa 2016.

Prałat Emilian, Ród historii. Historia rodu. Archiwum kopaszewskich Chłapowskich, Leszno 2016.

Przewodnik po pograniczu białorusko-polskim. Poniemnie i Suwalszczyzna, [bdm].

Ratajewska Barbara, Prałat Emilian, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Kościana”, Leszno 2016.

Rogalski Artur, Zaścianek i dwór. Dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle archiwów rodzinnych, Siedlce 2016.

Skoczek Tadeusz, Z orłem białym przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu, Warszawa 2015.

Wróbel Andrzej, Obrazy września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, Piotrków Trybunalski-Ujazd 2015.

Wypoczynek. Przygoda. Emocje. Na Suwalszczyźnie- w krsinie jak baśń!, Suwałki [bd].

Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, Wrocław 2016.

Zlecenie UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego [2015], Warszawa 2016.

 Czasopisma:

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Nr 23, Gorzów Wlkp. 2016.

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, Zeszyt 20, Siedlce 2016.

„Rocznik Leszczyński”, Tom 16, Leszno 2016.

 

Wrzesień-Listopad 2016 r.

Książki:

10 lat Polski w Unii Europejskie. Biografia selektywna, Warszawa 2014

Adamska Jolanta, Przewoźnik Andrzej, Kazimierz Skarżyński (1887-1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015.

Bibliografia zawartości „Bellony” 1945-1950, Warszawa 2014.

Bobiatyński Ignacy, Nauka łowiectwa Tom I, Wilno 1823, Tom I , Reprint, Olecko 2016

Bobiatyński Ignacy, Nauka łowiectwa Tom II, Wilno 1825, Tom II , Reprint, Olecko 2016

Cywińska Alina, Nalewajska Lilianna, Mistrzowie i przewodnicy. Profesorowie Warszawskiej Szkoły Głównej (1862-1869), Warszawa 2012.

Czekaj-Wiśniewska Beata, Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego: digitalizacja i ... co dalej?, Warszawa 2011.

Gendźwiłł Adam, Cześnik Mikołaj, Flis Jarosław, Haman Jacek, Materska-Sosnowska Anna, Michalak Bartłomiej, Pietrzyk Paweł, Zbieranek Jarosław, Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, Warszawa 2016.

Jasieńko Jerzy, Kadłuczka Andrzej, Stala Klaudia, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce. Nowe otwarcie. II Kongres Konserwatorów Polskich Warszaw-Kraków 6-10 października 2015, Kraków 2015.

Kozak Szczepan, Przeworsk. Mała ojczyzna, T.1 Studia z dziejów miasta i regionu, Przeworsk 2016.

Kozimala Irena, Przeworsk. Mała ojczyzna, T. 2, „Żołnierze wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim 1944-1956, Przeworsk 2016.

Krakowski kolaż. Wystawa z okazji 60.rocznicy powstania Kabaretu ”Piwnica pod baranami” 1956-2016, Kraków 2016.

Krzywe Koło w czasie i przestrzeni, Warszawa 2016.

Lenart Mirosław, Wrana Magdalena, Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Alticole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padva-Luvigliano 16-18 września 2013, Padva-Opole 2016

Lista ofiar Obławy Augustowskiej, lipiec 1945, Białystok 2016.

Matejuk Grażyna, Walczak Teresa, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym, Warszawa 2014.

Miklaszewski Kacper, Jung-Miklaszewska Joanna, Mazur Ślepy. Fryderyka Chopina lata spędzone na Mazowszu, Warszawa [bd].

Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”, Warszawa 2014.

Obszar wolności twórczej. Wydawnictwa studenckie 1956-1989. Katalog wystawy 19-28 kwietnia 2012, Warszawa 2012.

Ostrowski Jerzy, Weszpiński Paweł E., Kamienie milowe w kartografii. Z dziejów kartografii Tom XVII, Warszawa 2013.

Polska Żandarmeria Wojskowa. Bibliografia selektywna, Warszawa 2015

Połujański Aleksander, Leśnictwo Polskie, Część czwarta. Ochrona lasów. Część piąta. Hodowanie Lasów. Część szósta. Użytkowanie lasów, Warszawa 1861, tom II, Reprint, Olecko 2016.

Połujański Aleksander, Leśnictwo Polskie, Część piérwsza. Botanika leśna. Część druga. Urządzenia Lasów. Część trzecia. Szacowanie lasów, Warszawa 1861, tom I, Reprint, Olecko 2016.

Połujański Aleksander, Leśnictwo Polskie, Część siódma. Ocenienie lasów. Część ósma. Zarząd Lasów. Część dziewiąta. Łowiectwo, Warszawa 1862, tom III, Reprint, Olecko 2016.

Połujański Aleksander, Opisanie Lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego. Pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. Tom I, Warszawa 1854, Tom I, Reprint, Olecko 2016.

Połujański Aleksander, Opisanie Lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego. Pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. Tom II, III, IV, Warszawa 1854, Tom II, Reprint, Olecko 2016.

Połujański Aleksander, Wędrówki po Gubernji Augustowskiéj w celu naukowy odbyte, Warszawa 1859, Reprint, Olecko 2016.

Przewodnik początkującego genealoga, Płock [bd].

Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie 2014-2015, Kraków 2016.

Slavic Capitals in 2 D. History od Slavic Capitals Through the Archival Materials, Ljubijana 2013.

Stachurskka-Maj Teresa, Urbaniak Violetta, Warszawski trudny czas, czyli stalica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, Warszawa 2015.

Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu. Katalog wystawy 8-30 czerwca 2016 r., Przemyśl 2016.

Wiśniewski Krzysztof, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnym, Warszawa 2013.

Wspólnie opowiedziana historia... I wojna w okolicy Raczek i Bakałarzewa. Przewodnik historyczny, Suwałki 2016.

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem, Warszawa 2014

Wystawa Sybiracy 1940-1956. Informator, Warszawa 2000.

Zacny jubileusz 110-lecie szkoły. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, Suwałki 2016.

Żeby Polska była Polska. Dzieje opozycji, Warszawa 2008. 

Czasopisma:

„Archiwista Polski”, Kwartalnik Nr 3 (83)/2016, Bydgoszcz 2016.

„Krakowski Rocznik Archiwalny”, XXI, Kraków 2015.

„Kronika Warszawy”, Nr 1 (148), Nr 2 (149), Warszawa 2013.

„Kronika Warszawy”, Nr 1 (150)/2014, Warszawa 2015.

„Kronika Warszawy”, Nr 1 (151), Nr 2 (152), Warszawa 2015.

„Kronika Warszawy”, Nr 1 (153), Warszawa 2016.

„Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, Kwartalnik Nr 3, Nr 4, Łomża 2014; Kwartalnik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Łomża 2015; Kwartalnik Nr 1, Nr 2, Łomża 2016.

 „Pamięć.pl” Biuletyn IPN, Nr 9 (54)/2016, Warszawa 2016.

Czerwiec - Sierpień 2016 r.

Książki:

19 czerwca 1994 r. Wybory do Rad Gmin. Statystyka wyborów. Polska, Warszawa 1994.

19 czerwca 1994 r. Wybory do Rad Gmin. Statystyka wyborów. Województwo Suwalskie, Warszawa 1994.

Bartoszewicz Henryk, Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku, Katalog wystawy, Warszawa-Pułtusk 2016.

Butėnas Domas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybinių ir visuomeninių Institucijų Istorijos Bruožai XII-XVIII amžiuje, Vilnius 1997.

Chrzanowska Agnieszka, Tęsknota za Siedlcami, Siedlce-Warszawa 2016.

Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich, pod redakcją Dariusza A. Rymara, Gorzów Wielkopolski 2016.

Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2005 r., Warszawa 2006.

Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2006 r., Warszawa 2007.

Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2007 r., Warszawa 2008.

Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2008 r., Warszawa 2009.

Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2009 r., Warszawa 2010.

Jodko Anna, Kościół Ziem Zachodnich Gorzów w epoce Milenium Chrztu Polski, Gorzów Wielkopolski 2016.

Kietliński Marek, Białostocka pielgrzymka Jana Pawła II 05.06.1991 r., Białystok 2016.

Lipińska Teresa, Konar różnej dawki, Olecko 2016.

Niemirka Bogusław, Śladami Sienkiewicza, Katalog wystawy archiwalnej, Siedlce-Warszawa 2016.

Raciborski Jacek, Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych, Toruń 2012.

Referendum konstytucyjne. Wyniki głosowania w dniu 25 maja 1997, Warszawa 1997.

Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego. Wyniki głosowania w dniu 18 lutego 1996 r., Warszawa 1996.

Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. Wyniki głosowania w dniu 18 lutego 1996 r., Warszawa 1996.

Referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej- 8 czerwca 2003 r. Wybrane dokumenty, Warszawa 2003.

Rejestr Korzyści prowadzony na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679,)(Według stanu na dzień 30 kwietnia 1998 r.), Warszawa 1998.

Rejestr Korzyści prowadzony na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679,)(Według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r.), Warszawa 2000.

Rejestr Korzyści prowadzony na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106. poz. 679,)(Według stanu na dzień 24 lipca 2001r.), Warszawa 2001.

Rogalewska Ewa, Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945, Białystok 2016.

Rymar Edward, Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (do 1571 r.). W 700-lecie pierwszego przywileju handlowego 1316, Gorzów Wielkopolski 2016.

Samorządowe prawo wyborcze. Zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień i opinii Państwowej Komisji Wyborczej (Stan na 30 kwietnia 1999 r.), Warszawa 1999.

Sapiegų Giminės Dokumentai, Vilnius 1995.

Skarby archiwalne1155-1939. Święci, błogosławieni i wybitni ludzie Kościoła, Katalog wystawy archiwalnej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, Warszawa 2016.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r. Wybrane dokumenty, Warszawa 2009.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r., Warszawa 2009.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie 9 października 2011 r., Wybrane dokumenty, Warszawa 2012.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007r. Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 2008.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007r. Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 2008.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 2006.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 2006.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r., Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 2012.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r., Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 2012.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r., Część I: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 2012.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 czerwca i 4 lipca 2010. Wybrane dokumenty,  Warszawa 2010.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2000. Wyniki głosowania w dniu 8 października 2000, Warszawa 2000.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Wyniki głosowania w dniu 9 października i 23 października, Warszawa 2006.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010. Wyniki głosowania w dniu 20 czerwca i 4 lipca, Warszawa 2010.

Wybory samorządowe 11 października 1998 r. Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Tom X: Województwo podlaskie, Warszawa 1998.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. I: Statystyka wyborów do rad, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 1.Województwo dolnośląskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 2. Województwo kujawsko-pomorskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 3. Województwo lubelskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 4. Województwo lubuskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 5. Województwo łódzkie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 6. Województwo małopolskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 7. Województwo mazowieckie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 8. Województwo opolskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 9. Województwo podkarpackie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 10. Województwo podlaskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 11. Województwo pomorskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 12. Województwo śląskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 13. Województwo świętokrzyskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 14. Województwo warmińsko-mazurskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 15. Województwo wielkopolskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, tom 16. Województwo zachodniopomorskie, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 12 listopada 2006r. cz. III: Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Warszawa 2007.

Wybory samorządowe 21 listopada 2010r. cz. I: Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad, Warszawa 2012.

Wybory samorządowe 21 listopada 2010r. cz. II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Warszawa 2012.

Wyniki do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r., Warszawa 2008.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 19 września 1993 r., Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 1993.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 19 września 1993 r., Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 1993.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 21 IX 1997 r., Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 1997.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 21 IX 1997 r., Część I: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 1997.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 1991 r., Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 1991.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 1991 r., Część II: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 1991.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 31 IX 2001 r., Część I: Wyniki głosowania w okręgach wyborczych, Warszawa 2001.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 31 IX 2001 r., Część I: Wyniki głosowania i wyniki wyborów, Warszawa 2001.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 19 września 1993 r., Warszawa 1993.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 IX 1997 r., Warszawa 1997.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 IX 2001 r., Warszawa 2001.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 1991 r., Warszawa 1991.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r., Warszawa 2006.

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 listopada i 19 listopada 1995, Warszawa 1996.

 Czasopisma:

„Pamięć i Sprawiedliwość” Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 2 (26)/2015, Warszawa 2015.

„Pamięć.pl” Biuletyn IPN Nr 4 (49)/2016, Warszawa 2016.

„Pamięć.pl” Biuletyn IPN Nr 5 (50)/2016, Warszawa 2016.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Narada Państwowej Komisji Wyborczej z komisarzami wyborczymi i dyrektorami jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego”, Warszawa 2013.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Referendum Konstytucyjne 25 maja 1997 r.”, Warszawa 1997.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.”, Warszawa 1995.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 września 1997 r.”, Warszawa 1997.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r.”, Warszawa 2000.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września 2001 r.”, Warszawa 2001.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r.”, Warszawa 2004.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.”, Warszawa 2005.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 września 2005 r.”, Warszawa 2005.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny. Wydanie specjalne: Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 21 październik 2007 r.”, Warszawa 2007.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1/95, Nr 2/95, Nr 4-5/95, Nr 6/95, Nr 7/95, Nr 9/95, Nr 10-11/95, Nr 12/95, Warszawa 1995.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2000, Nr 3-4/2000, Nr 5/2000, Nr 6/2000, Nr 7/2000, Nr 8/2000, Nr 9-10/2000, Nr 11-12/2000, Warszawa 2000.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2001, Nr 3-4/2001, Nr 5/2001, Nr 6/2001, Nr 7/2001, Nr 8-9/2001, Nr 10-11/2001, Warszawa 2001.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2002, Nr 3-4/2002, Nr 5-6/2002, Nr 7-8/2002, Nr 9-10/2002, Nr 11-12/2002, Warszawa 2002.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2003, Nr 3-4/2003, Nr 5-6/2003, Nr 7-8/2003, Nr 9/2003, Nr 10/2003, Nr 11-12/2003, Warszawa 2003.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2004, Nr 3-4/2004, Nr 5-6/2004, Nr 7-8/2004, Nr 9-10/2004, Nr 11-12/2004, Warszawa 2004.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2007, Nr 3-4/2007, Nr 5-6/2007, Nr 7-8/2007, Nr 9-10/2007, Nr 11-12/2007, Warszawa 2007.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2008, Nr 3-4/2008, Nr 5-6/2008, Nr 7-8/2008, Nr 9-10/2008, Nr 11-12/2008, Warszawa 2008.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2009, Nr 3/2009, Nr 4-5/2009, Nr 6-8/2009, Nr 9-10/2009, Nr 11-12/2009, Warszawa 2009.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2010, Nr 3-4/2010, Nr 5/2010, Nr 6-7/2010, Nr 8-9/2010, Nr 10-12/2010, Warszawa 2010.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2011, Nr 3-5/2011, Nr 6-8/2011, Nr 9-11/2011, Nr 12/20, Warszawa 2011.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2012, Nr 3-4/2012, Nr 5/2012, Nr 6-7/2012, Nr 8-9/2012, Nr 10-12/2012, Warszawa 2012.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/2013, Nr 3-4/2013, Nr 5-7/2013, Nr 8-9/2013, Nr 10-12/2013, Warszawa 2013.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/97, Nr 5/97, Nr 6-7/97, Nr 8/97, Nr 9-10/97, Nr 11-12/97, Warszawa 1997.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/98, Nr 3/98, Nr 4/98, Nr 5-6/98, Nr 7-8/98, Nr 9-10/98, Nr 11-12/98, Warszawa 1998.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-2/99, Nr 3/99, Nr 4-5/99, Nr 6-7/99, Nr 8-9/99, Nr 10-11/99, Nr 12/99, Warszawa 1999.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 1-3/2014, Nr 4-6/2014, Nr 7-8/2014, Warszawa 2014.

„Przegląd Wyborczy. Biuletyn informacyjny” Nr 2/96, Nr 3-4/96, Nr 5-6/96, Nr 7/96, Nr 8-9/96, Nr10/96, Nr 11-12/96, Warszawa 1996.

Maj 2016 r.

Książki:

65 lat Archiwum Państwowego w Zamościu, Zamość 2015.

Atlas rowerowy Województwa Podlaskiego, Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy, Kielce [2015].

Dziuplaki Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna [2015].

Gmina Puńsk, Puńsk 2015.

Górak Artur, Kozłowski Jan, Latawiec Krzysztof, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polski (1867-1918), Lublin 2015.

Górak Artur, Latawiec Krzysztof, Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839-1918, Lublin 2015.

Kukowski Tomasz, Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945-1947. Katalog dokumentów, Malbork 2016.

Latawiec Krzysztof, Górak Artur, Legieć Jacek, Bogdanov Stanislav, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918. Słownik biograficzny, tom 1 Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015.

Latawiec Krzysztof, Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914, Lublin 2014.

Muzeum Historii Polski. Raport Roczny 2015, Warszawa 2016.

Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach, Grochów-Saska Kępa (1-16 września), cz. 1, Warszawa 2015.

Praga 1939 w dokumentach i wspomnieniach, Grochów-Saska Kępa (17-29 września),  cz. 2, Warszawa 2015.

Ryby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna [2015].

Sacrum Poloniae Millennium w Archidiecezji Poznańskiej, Wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Katalog wystawy, Poznań 2016.

SGO Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Dywizjon „Brzoza”, cz. 4, Warszawa 2015.

SGO Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Podlaska Brygada Kawalerii, cz. 5/1, Warszawa 2015.

SGO Polesie” w dokumentach i wspomnieniach. Suwalska Brygada Kawalerii Dywizja „Zaza”, cz. 5/2, Warszawa 2015.

Sikorski Tomasz, Krzyż harcerski 1913-2013, Warszawa-Kraków 2014.

Szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnik turystyczny, Malesowizna [2015].

Żarski-Zajdler Władysław, Ruch oporu w latach 1939-1944 na Białostocczyźnie. Referat materiałowy, Warszawa 1966.

 Czasopisma:

”Archiwista Polski”, Kwartalnik Nr 1 (81)/2016, Bydgoszcz 2016.

„Archiwariusz Zamojski”, Zamość 2015.

 

Kwiecień 2016 r.

 Książki:

Achremczyk Stanisław, Ełk. Dzieje miasta, Olsztyn 2012.

Ambrosiewicz Maciej, Sztetl z długą ulicą, Suwałki 2016.

Informator Akademicki 1994/1995, Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. F. Blachnickiego w Suwałkach, Suwałki1996.

Jelicz Antonina, By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, Warszawa 1979.

Kasparek Norbert, Radziwiłłowicz Dariusz, I wojna światowa w Prusach Wschodnich, Olsztyn 2015.

Korejwo Mariusz Tomasz, Na północ od Warszawy, Olsztyn 2016.

Małłek Janusz, Od Prus do Mazur. Szkice do dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2016.

Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych, pod red. Doroty K. Rembiszewskiej i Józefa Łupińskiego, Łomża 2015.

Rychlewski Bartłomiej, Po dolinach i po wzgórzach... Monografia oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna 1949-1952, Warszawa 2016.

Strumiłło Andrzej, Szlak Orła Białego, Augustów 2015.

Wichowska Karolina, „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na Warszawskich Powązkach, Warszawa 2016.

Czasopisma:

Biuletyn IPN „Pamięć.pl”, Nr 1 (46)/2016, Nr 2 (47)/2016, Nr 3 (48)/2016.

Rocznik Jubileuszowy Diecezji Łomżyńskiej 2015/1016, Łomża 2015.

 

Marzec 2016 r.

Książki:

Alexandrowicz Stanisław, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011.

Berska Barbara, 1914. Zdarzyło się w Krakowie, Kraków 2015.

Dymmel Piotr, Litwiński Robert,  Cmentarze Lubelskie. Ikonoteka Lubelska, tom 4, Lublin 2015.

Gołąb-Małowiecka Karolina, Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska (1843-1920), Lublin 2015.

Konstankiewicz Agnieszka, Lubelskie archiwa rodzinne, Lublin 2015.

Kowalik Joanna, Dobra ziemski Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku, Lublin 2015.

Krochmal Jacek, Historia Memoria Scriptum. Jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, Warszawa 2015.

Lenart Mirosław, Romanato Gianpaolo,  Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska, Watykan 2015.

Narodowy Atlas Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973-1978.

Niemirka Bogusław, Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu unitów podlaskich 1875-1905. Katalog wystawy archiwalnej, Siedlce 2015.

Oettingen Urszula, Rutkowska Wiesława, Główka Jan, 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich- historia i pamięć. W 100 rocznicę powstania, Kielce 2015.

Oksas Jurgis, Jiezno istorijos bruožai, Vilnius 2014.

Poczet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1990, Białystok 2015.

Rosowska Ewa, Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939, t. 1 Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego, Warszawa 2013.

Rosowska Ewa, Smaliaczuk Aleksandr, Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne. Przewodnik po materiałach archiwalnych 1918-1939, t. 2 Rejonowe Archiwum Państwowe w Mołodecznie, Archiwum Narodowe Republiki Białorusi, Białoruskie Państwowe Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki, Centralna Biblioteka Naukowa im. Jakuba Kołasa, Warszawa 2014.

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach. Archiwistyka w archiwach, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy, Toruń 2009.

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2 Teoria archiwalna wczoraj-dziś-jutro, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy, Toruń 2011.

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 3 Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacja, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Rosy, Toruń 2013.

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 4 Nowa archiwistyka- archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, pod red. W. Chorążyczewskiego, W. Piaska, A. Rosy, Toruń 2014.

Wielka Wojna-codzienność niecodzienność: t.4 „nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść...” Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego, red. Marek Wojtylak, Warszawa 2015.

Czasopisma:

„Archeion” t. CXVI, Warszawa 2015.

„Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej”, Nr 1 (25), Warszawa 2015.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. IV, Kielce 2015.

„Wigry Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego”, Nr 3-4/2015, Krzywe 2015.

 

 

Luty 2016 r.

Książki:

„Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak. Wspomnienia harcerza 1913-1918, oprac. M. Frankel i P. Gut, t. 3, Warszawa 2015.

Adamska Jolanta, Kazimierz Skarżyński (1887-1862). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015.

Bagieński Witold, Sławomir Cenckiewicz, Piotr Woyciechowski, Konfidenci, Warszawa 2015.

Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna, Suwałki-Augustów 2014.

Czerniawska Ewa, 25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą, Warszawa 2015.

Hołownia Ryszard, Dawny refektarz w gmachu głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Kalinowska-Wójcik, Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista, Katowice 2015.

Kościelak Sławomir, Płuciennik Monika, Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku 1965-2015. Dzieje-Ludzie-Praca w archiwum, Gdańsk 2015.

Misiejuk Józef, Przeżyłem syberyjskie zesłanie, Suwałki 2012.

Niech żyje III Światowy Kongres Związków Zawodowych, Warszawa 1953.

Osewski Wiesław, Teka twórczości, Suwałki 2012.

Osiecka Małgorzata, Kancelaria i archiwum. System kancelaryjny i archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1867, Warszawa 2015.

Polacy w Królestwie Węgier 1939-1945 połączona z ponowną odsłoną wystawy autorskiej Krystyny i Tadeusza Selbieaków „Węgry-czyj to sojusznik?..., Przemyśl 2015.

Prochazka Józefa, Dziennik z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyśla w 1915 roku, Przemyśl 2015.

Sobucki Władysław, Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2015.

Strumiłło Andrzej, Summa, Suwałki 2011.

Suwalski Park Krajobrazowy, Suwałki 2015.

Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UP i SB 1944-1984..., Warszawa 2016.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność, Przemyśl 2015.

Wierzbiński Jan ur. 31.XII.1904 r. Krótki zarys życia w zdjęciach i dokumentach, Gdańsk 2015.

Wspomnienia Jana Wierzbińskiego byłego więźnia politycznego Nr obozowy 6122/46887 Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Mauthausen/Gusen w Australii, Gdańsk 2015.

 Czasopisma

„Archiwista Polski”, Biuletyn SAP, Nr 4 (80), Warszawa 2015.

„Jaćwież”, Biuletyn Informacyjny ZW PTTK w Suwałkach, Nr 1, 1986, Nr 3-4 (15-16), 1991.

„Kontrasty”, Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Nr 9 Białystok 1973.

„Nasz Sztabiński Dom”, Miesięcznik Informacji Gminy Sztabin, R. 2001 , R. 2003-R. 2015.

„Notes Konserwatorski”, Nr 17, Warszawa 2015.

„Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, T. VII, Płock 2015.

„Przemyskie zapiski historyczne”, t. XIX, Przemyśl 2015.

„Rocznik Augustowsko-Suwalski”, t. XV, Suwałki 2015.

 

Styczeń 2016 r.

Książki:

100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej. Materiały pokonferencyjne Nidzica 2014, Warszawa 2015. 

  1. Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim, Białystok 2014.

260 rocznica ponowienia praw miejskich Białegostoku. Katalog wystawy, Białystok 2009.

70 lat polskiej administracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945-2015. Katalog wystawy archiwalnej, Szczecin 2015.

Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. „Kwartalnik Wyższej Szkoły prawa i Administracji w Przemyślu”, Nr 4 (17), Przemyśl 2009, Nr 1 (18), Przemyśl 2010.

Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku na liście UNESCO „Pamięć świata”, Warszawa 2004.

Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, opr. Stanisława Kłysa, Poznań 1986.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Instytucja i jej zbiory, Suwałki [2000].

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2015.

Banduch Roland, Katalog map Zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1953, Katowicach 2015.

Bańka Krystyna, Archiwum Państwowe w Płocku. Informator o zasobie archiwalnym, Płock 2015.

Bąkała Krzysztof Genealogia. Praktyczny poradnik, Warszawa [2009].

Bo ta, co nie zginęła... 1945 r. Projekt edukacyjny, Warszawa - Piotrków Trybunalski -Tomaszów Mazowiecki 2015.

Bosy Grzegorz, Kronika Bojadeł, tom I, Zielona Góra 2014.

Budzyński Wiktor, Ze wspomnień o ś.p. Joachimie Gallera, 2010.

Bujkiewicz Zbigniew, Szkoły w regionie lubuskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku- dziedzictwo archiwalne i kulturowe, Zielona Góra 2015.

Bzura Danuta, Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży, Łomża 2012.

Chałupczak Henryk, Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939, Lublin 1999.

Chmielewska Anna, W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białostockiem po 1944 roku i ich losy, Białystok 2010.

Cichosz Wiesław, Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawie, Warszawa 2015.

Czarnot T., Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, Warszawa 2015.

Czesław Miłosz, Suwałki 1991.

Dąbrowski Adam Grzegorz, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918-1939, Warszawa 2015.

Degen Robert, Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950, Warszawa 2005.

Dziecko w archiwaliach, Kalisz 2105.

Dziemian Gedymin, Socjalno-demograficzne procesy w sejneńskim i suwalskim powiecie od 1815 r. do końca XIX w., Wilno 1984.

Ecclesia. Regnum. Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982.

Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989, Warszawa 2015.

Filipowicz Zygmunt, Konopnicka w Suwałkach, Suwałki 1996.

Firlet Elżbieta, Dwa miasta, dwa brzegi. W 100.rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa (1915-2015), Kraków 2015.

Follprecht Kamila, Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784-1915, Kraków 2015.

Gaul Jerzy, Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu” t. 1 „Archiwum Wojny, Warszawa 2015.

Gawlikowski Lechosław, Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2015.

Grot Dariusz, Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014, Warszawa 2015.

Gruszczyńska Marianna, Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, Włocławek 2014.

Historia rodzinna, Warszawa 2003.

Informator o posiedzeniach naukowych w archiwach państwowych NDAP, Nr 1, Warszawa 1972, Nr 2, Warszawa 1973, Nr 3, Warszawa 1974, Nr 4, Warszawa 1975, Nr 5, Warszawa 1976.

Instrukcja Sekretariatu KC PZPR w sprawie dokumentacji partyjnej w komitetach i organizacjach PZPR, Warszawa 1982.

Iżykowska M, „Ty, bestya! Ty kamelo!” Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938), Opole 2015.

Jankowska-Kłapkowska Anna, Ekonomiczne scenariusze wdrażania ekorozwoju na obszarze funkcjonalnym „Zielone płuca Polski”, Z. 1, Białystok-Kaków 1994, Z. 2 Białystok-Kraków 1995.

Jasiński Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2015.

Kalinowska-Wójcik Barbara, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... Autografy znanych postaci w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2015.

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, opr. Zbigniew Pustuła, Warszawa 2001, Warszawa 2006.

Kolokwium Historyczne: „Polska i Francja w wojnie i ruchu oporu w latach 1939-1945”, Paryż 23-24 października 1975 r., Paryż 1975.

Kołodziej Edward, Projekty integracji europejskiej w dwudziestoleciu międzywojennym w opinii polskiej dyplomacji, Warszawa 2015.

Korboński Stefan, Depesze Kierownictwa Walki Cywilnej i radiostacji Świt z lat 1941-1945, Warszawa 2104.

Krasuski Jerzy, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1978.

Krochmal Anna, Polskie instytucje za granica. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, Warszawa 2004.

Krupiński Grzegorz, Inwentarz starostw i dzierżaw powiatu grodzieńskiego 1765, Warszawa 2012.

Kukowski Tomasz, Świat, który minął... Malborska Gmina Synagogalna 1814-1938 w źródłach archiwalnych, Malbork-Pruszcz Gdański 2015.

Laszuk Anna, Electronic records and access to Archive Resources via internet. Materiały z Międzynarodowej Konferencji w Warszawie 22-23.05.2013, Warszawa 2015.

Lenart Mirosław, Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących” czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w., Opole 2015.

Lipińska Teresa, Podróż niejedno ma imię, Olecko 2015.

Łomża w dokumencie archiwalnym, Katalog wystawy, Łomża 2011.

Maciejko Karol, Archiwum kościelne w Brodnicy, Olsztyn 2015.

Materiały do dyskusji o partii przed XI Zjazdem PZPR (propozycje programowe), Warszawa 1989 r.

Matusiewicz Andrzej, Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach. 70 lat, Sejny 2014.

Matusiewicz Andrzej, Szpital w Suwałkach. Dzieje i ludzie 1842-2015, Suwałki 2015.

Między Niemnem a Rospudą - turystyka na pograniczu Litwy i Polski, Suwałki 2014.

Natio Polona. Uniwersytety w Polsce i we Włoszech (wieki XIII-XX), Wystawa archiwalna, Kraków-Wrocław-Warszawa-Toruń 1990.

Niedopowiedziana historia. Karty pocztowe z getta łódzkiego, Łódź 2015.

Niemirka Bogusław, Ksiądz Stanisław Brzóska- ostatni dowódca powstania styczniowego w 150.rocznicę śmierci, Siedlce 2015.

Nowak Gabriela, Żydzi Płoccy. Album pamięci, Płock 2015.

Olczak Mariusz, Rada Pomocy Żydom „Żegota” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski „Żegota” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj, Warszawa 2015.

Parafinowicz Ryszard, Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie 1944-1952, Warszawa 2015.

Piasta Alojzy, Hubka Maciej, Kongres Wiedeński 1815 r. Region i kraj w cieniu nowego ładu, Projekt edukacyjny realizowany przez AP w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, Piotrków Trybunalski 2015.

Piechota Małgorzata, Archiwum Zakładowe (Informacja o wybranych pozycjach bibliograficznych), Warszawa 1980.

Pietruk Władysław, Suwałki w rysunku Władysława Pietruka, Białystok 2009.

Pitrewicz Piotr, Radość i smutki Ludwika Pietrewicza 1875-1945, Suwałki 2009-2011.

Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin za 1987 r., Suwałki 1988 r.

Pokora Piotr, Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2015.

Polityka kadrowa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (zbiór dokumentów), Warszawa 1984.

Prezydenci Płocka (do 1939 r.). Katalog Wystawy, Płock 2015.

PRL Grażyny Rutkowskiej. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa 2015.

PZPR (1948-1978), red. Adolf Dobieszewski, Janusz W. Gołębiowski, Warszawa 1978.

Raport Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2014, Warszawa 2015.

Ratajewska Barbara, Wschowa w latach 1945-1950 w 70. rocznicę powrotu do Polski, Leszno 2015.

Roch Sławomir T., Wspomnienia Adeli Roch z d. Rusiecka z kolonii w pow. Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 1935-1947, 2015.

Roch Sławomir T., Wspomnienia Bolesława Sawa z kolonii Ludmiłpol w pow. Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 1935-1945, 2015.

Rynkiewicz Jarosław, Szlaszyński Jarosław, Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii, Przerośl 2012.

Ryżewski Grzegorz, Kościół katolicki na Podlasiu. Zbiór dokumentów erekcyjnych i funduszowych, t. 4, Białystok 2000.

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Dwory i pałce Polski Północno-Wschodniej, Białystok 2015.

Schlender Grażyna, Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989), Kalisz 2015.

Sielezin Jan Ryszard, W kręgu historii i archiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Jelenia Góra 2015.

Sitniewski Piotr, Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014.

Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniki Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 oraz 1944-1998, Warszawa 1998.

Sowińska Justyna, Wychować człowieka nowego. Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Nysie z lat 1945-1951, Opole 2015.

Spis zespołów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych województw koszalińskiego i słupskiego, Koszalin 1977.

Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba Oddziału w Bielski-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2015.

Staśkiewicz Helena, Wiktor Winikajtis (1927-1994), Puńsk 2014.

Svetikas Eugenijus, Cmentarzysko w Bazorai: świadectwa chrystianizacji. Monografia, Wilno 2012.

Systematyka organizacyjna. Wykaz symboli organizacyjnych, jednostek naczelnych, nadrzędnych i pośrednich według stanu na dzień 31 grudnia 1986 r., Warszawa 1987.

Szkolnictwo w Łęczycy, Płock 2015.

Szkoła z historią. 80-lecie „Czwórki”. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. A. Hamerszmita w Suwałkach, Suwałki 2013.

Szlaszyński Jarosław, W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru gminy Augustów, Augustów 2014.

Sztum, Sztum 1999.

Ten, kur kviečia tèvynès meilè ir pareiga. Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinès. Parodos katalogas, Wilno 2015.

Trzaskowska Grażyna, 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2015). Katalog wystawy, Wrocław 2015.

Uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie obchodów stulecia polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1979.

Vademecum młodzieżowego opiekuna zabytków, Warszawa 1997.

Vademecum właściciela i użytkownika zabytków, opr. Teresa Drozdowska, Tadeusz Józef Jaworski, Warszawa 1997.

Vademecum zabezpieczenia muzeów, opr. Sławomir Kocewiak, Piotr Ogrodzik, Jacek Rulewicz, Warszawa 2002 r.

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Zatrzymać przeszłość. Dogonić przyszłość. Wrocław 5-7 IX 2012, Wrocław 2012.

Vir Bonus. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Władysławowi Horstowi, Warszawa 2015.

W sprawie wyborów władz i delegatów w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Instrukcja Sekretariatu KC PZPR, Warszawa 1979.

Walka UB z opozycją polityczną. Katalog wystawy, Białystok 2006.

Warmia i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy, Katalog wystawy, Olsztyn 1973.

Województwo suwalskie, Bydgoszcz 1994.

Wpisani w Rospudę, Raczki 2015.

Wykaz ksiąg metrykalnych parafii rz.-kat. z terenu zabużańskiego, 1956 r.

Wytyczne Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL w sprawie węzłowych problemów polityki rolnej, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa 1981.

Założenia programowe rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji ..., Warszawa 1981.

Zelwa 2004, V Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza, Zelwa 2004.

Zelwa 2005, VI Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza, Zelwa 2005.

Znane postacie w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach. II Dni Otwarte „Poznaj historię rodziny...”, oprac. S. Filipowicz, P. R. Jarmołowicz, T. Radziwonowicz, M. Sidor, Suwałki 2003.

Związek Młodzieży Polskiej Ziemi Sieradzkiej. 30 rocznica zjednoczenia Polskiego Ruchu Młodzieżowego, Sieradz 1978.

Życie w czasie Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic w latach I wojny światowej. Katalog wystawy, Radom 2015.

Czasopisma:

„Archeion”, t. CXV, Warszawa 2014 r.

„Informatyka i archiwa”, Biuletyn Zespołu Naukowo-Badawczego pod kierunkiem prof. Dr Stanisława Nawrockiego, Nr 3 Warszawa 1972, Nr 10 Warszawa 1976.

„Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. XX, Kraków 2014 r.

 „Kronika według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, R. 2011, Nr 1 (5) Suwałki 2011, Nr 2(6) Suwałki 2011, Nr 3(7) Suwałki2011.

„Miscellanea historico-archivistica”, t. XXII Warszawa 2015.

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Nr 22, Gorzów Wielkopolski 2015.

„Rocznik Leszczyński”, t.15, Leszno 2015 r.

„Studia Łomżyński”, t. I, Łomża 1989, t. II, Łomża 1989, t. III, Łomża 1991.

„Szkice Archiwalno-Historyczne”, Nr 12, Katowice 2015 r.

„Szkice Archiwalno-Historyczne”, Nr 12, Katowice 2015 r.

„Wigry”, Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego Nr 1/2009, Krzywe 2009 r.

„Wigry”, Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego Nr 1-2/2015, Krzywe 2015 r.

„Wigry”, Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego Nr 3/2014, Krzywe 2014 r.

„Archeologia Polski”, t. XLVIII, z. 1-2, Warszawa 2003.

„Archeologia”, t. LIV, 2003, Warszawa 2004.

„Archiwista Polski”, Nr 84, rok XXIV, Warszawa 1988.

„Ateneum”, Pismo naukowe i literackie, R. VII, t. II, z. I, R.VII, t. III, z. II, Warszawa 1882 r., R. IX, t. II, z. I Warszawa 1884.

„Białostocki Biuletyn Informacji”, Pismo historyczno-literackie Koła Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Łódź Nr 1, Łódź 2000,

„Pamięć.pl.”, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 9 (42), Nr 10 (43), Nr 11 (44), Nr 12 (45), Warszawa 2015,

„Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku”, Nr 3 (97), Białystok 2013, Nr 4 (98), Białystok 2013, Nr 3, (102) Białystok 2014.

„Jaćwing”, Nr 1 (1), Szypliszki 2012, Nr 1 (2), Szypliszki 2013, Nr 2 (3), Szypliszki 2013, Nr 3 (4), Szypliszki 2013, Nr 4 (5), Szypliszki 2013, Nr 5 (6), Szypliszki 2013, Nr 6 (7), Szypliszki 2013, Nr 1 (8), Szypliszki 2014, Nr 2 (9), Szypliszki 2014.

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Indeks osobowy, Olsztyn 1959-1967.

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LI, Nr 2 Warszawa 2003, R. LI, Nr 3-4 Warszawa 2003, R. XXXV, Nr 1 Warszawa 1987, R XXXV, Nr 2 Warszawa 1987, R. XXXV, Nr 3, Warszawa 1987, R. XXXV, Nr 4 Warszawa 1987, R. XXXVI, Nr 1 Warszawa1988, R. XXXVI, Nr 2 Warszawa 1988.

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. XLVIII, Nr 3-4, Warszawa 2003.      

„Kwartalnik Historyczny”, R. LXXXV, Nr 1, Warszawa 1978.

„Sprawozdanie roczne 2014 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie”, Warszawa 2015.

„Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”, Rocz. 1, Olsztyn 1999, Rocz. 2, Olsztyn 2000, Rocz. 3, Olsztyn 2001, Rocz. 4, Olsztyn 2002, Rocz. 5, Olsztyn 2003.

„Z pola walki”, R. XXXI, Nr 4 (124), Warszawa 1988.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-17
Data publikacji:2016-03-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5704