Nabytki biblioteczne w 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2017

Październik-Grudzień 2017

Książki:

Bażanowski Rudolf, Wacławik Beata, Reminiscencje Reformacji Prusy-Mazury 1517-2017, Olsztyn 2017.

Czerniak Sebastian, Orszulak Jarosław, Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk, Warszawa 2017.

Gaul Jerzy, Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. II: Ogólne Archiwum Administracji, Archiwum Domu, Dworu i Państwa, Warszawa 2017.

Gniezno w historii i w dokumencie. Materiały z sesji naukowej 10 października 2017 r. Katalog wystawy, Gniezno 2017.

Iżykowska Małgorzata, Starczewska-Wojnar Aleksandra, Przeczytano, przyjęto, podpisano. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu, Opole 2017.

Jan Bohdan Chmielewski 1927-2014, Suwałki 2010.

Niezborała Jolanta, Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania, Poznań 2010.

Olender Elżbieta, Urbaniak Miron, Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547-2017), Leszno 2017.

Radziwonowicz Tadeusz, Bojaryn-Kazberuk Barbara, Obława augustowska 1945 okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, Suwałki 2017.

Rymara Dariusz A., Kietliński Marek, Organy zarządzania kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja, Warszawa-Białystok-Gorzów Wielkopolski 2017.

Słownik biograficzny archiwistów polskich, Tom III 1835-2015, Warszawa 2017.

Vocabularium internationale sigillographicum, Bratysława 2016.

Czasopismo: 

„Archiwista Polski” Nr 3 (87)/2017, Bydgoszcz 2017.

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 1 (295), Olsztyn 2017; nr 2 (296), Olsztyn 2017.

 „Kronika Powiatu Poznańskiego”, nr 3, Poznań 2012.

„Miscellanea Historico-Archivistica”, Tom XXIV, Warszawa 2017.

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, Nr 24, Gorzów Wielkopolski 2017.

„Rocznik Leszczyński” Tom 17, Leszno 2107.

 

Wrzesień 2017 r.

Książki:

Archiwum nie jest nudne - z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 2017. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 1989-2014,  Suwałki 2014.

Monografia Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1951-2015, Suwałki 2015.

Rembiszewska Dorota Krystyna, Szamryk Konrad Kazimierz, Archiwa w nauce. Nauka w archiwach, Białystok-Łomża 2016.

Sprawozdanie roczne 2016. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa 2017.

 

Sierpień 2017 r.

Książki:

Archiwum Akt Nowych. Archiwum Czynu Niepodległościowego, Warszawa [b.d.].

Bajor Alwida Antonina, Szlakiem bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza, Warszawa 2016.

Drozdowska Józefa, Batura Irena, Diemjaniuk Bożena, Augustowscy ułani. Wiersze. Wybór utworów inspirowanych dziejami I Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego, Augustów 2017.

Korczak Janusz, Momenty wychowawcze, Warszawa 2017.

Matki niepokornych, Warszawa [b.d.].

Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Bydgoszcz 2016.

Pastuszewski Stefan, Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia, Bydgoszcz 2015.

Pastuszewski Stefan, Przegląd źródeł i opracowań do badań staroprawosławia, Bydgoszcz 2016.

Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie 2016, Kraków [2017].

Czasopisma:

 „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, Rocz. LXXIX Nr 2, Łomża 2017.

„Krakowski Rocznik Archiwalny”, T. XXII, Kraków 2016.

 

Maj-Lipiec 2017 r.

Książki:

Buczyńska Alicja, W Dolinie Szelmentki od świtu do zmierzchu, Szypliszki 2010.

Bużan Beata, Żyjemy jeno w snach o sobie, Gdynia 2017.

Chłosta Jan, Z Gryźlin do Berlina i polskiego Dębna. Nad biografią Jana Baczewskiego (1890-1958), Olsztyn 2017.

Czaplo Kazimierz, Wspomnienia Kazimierza Czaplo o chorążym Franciszku Madońskim ps. Chmura, Białystok 2017.

Dziatczyk Anna, Grygorcewicz Bartosz, Łaborewicz Ivo, Skrzypczyk Maciej, Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym, Wrocław 2016.

Educare necesse est- ale jak i dlaczego?. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, Warszawa 2017.

Gicala Agnieszka, Sitko Zofia, Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904, Kraków 2017.

Gołaszewski Janusz, Górski Adam, Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku, Wrocław 2016.

Grygorcewicz Bartosz, Marianna Orańska- obraz życia i działalności w dokumentach archiwalnych, Kamieniec Ząbkowicki 2015.

Kosman Marceli, Litwa pierwotna. Mity, Legendy, fakty, Warszawa 1989.

Kozaczyńska Beata, Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945, Zamość 2016.

Kozłowski Kazimierz, Stępniak Władysław, Labor et memoria. Jan Macholak XLV w służbie archiwalnej, Szczecin 2017.

Łaborewicz Ivo, Foremny Jan, Waldemar Wydmuch. Fotografia. Katalog spóścizny fotograficznej Waldemara Wydmucha: Jelenia Góra, Karkonosze, Wilno i inne miasta, ludzie, wydarzenia 1959-1993, Jelenia Góra 2013.

Margas Czesław, Autobiografia, Jelenia Góra 2014.

Narcyz Witczak-Witaczyński, Warszawa 2016.

Ogrody Larassów. Założenia projektów dworsko-parkowych na Warmii i Mazurach, Dywity 2017.

Polsh Culture Yearboook 2016, Warszawa 2016.

Sakson Andrzej, Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie, Dąbrówno 2017.

Sawicki Marek, Ełk. Z dziejów samorządu, Ełk 1993.

Szymańska Blanka Ewa, Jan Paweł II. Święty, który chodził po naszej ziemi ..., Ełk 2014.

Trzaskowska Grażyna, 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2105). Katalog wystawy, Wrocław 2015.

Trzaskowska Grażyna, Łaborewicz Ivo, Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsk, Wrocław 2016.

Wielka Wojna. Suwalszczyzna i Zaniemenie 1914-1918, Suwałki 2104.

Wisła w dokumencie archiwalnym. Katalog wystawy, Gdańsk 2017.

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Początki – tradycja - teraźniejszość 1927-2017, Suwałki 2017.

Czasopisma: 

„Archiwista Polski”, Nr 1-2 (85-86), Bydgoszcz 2017.

„Kronika Warszawy”, nr 2 (154)/2016, Warszawa 2106.

„Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”, Nr 1 (30), Nr 2 (31), Suwałki 2017.

„Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”, Rocz. LXXIX Nr 1, Łomża 2017.

„Wigry”, Nr 1/2017, Nr 2/2017, Krzywe 2017.

 

Kwiecień 2017 r.

Czasopisma:

„Archeion”, t. CXVII, Warszawa 2016.

„Rocznik Koszaliński”, Nr 43, Koszalin 2015.

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. V, Kielce 2016.

 

Marzec 2017 r.

Książki:

1050-lecie chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym, pod red. Andrzeja Wróbla i Aleksego Piasty, Piotrków Trybunalski-Tomaszów Mazowiecki 2016.

Buzon Jerzy, AKS SPARTA 1947-2012. Dzieje augustowskiego sportu, Augustów 2013.

Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda” Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Raczki, Suwałki 2016.

Izbicki Tadeusz, Urle. Od uroczyska do letniska. Szyszkowie urlańscy, Warszawa-Sobolewo 2017.

Kowalski Lech, Komitet Obrony Kraju (MON-PZPR-MSW), Warszawa 2011.

Krochmal Anna, Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa-Przemyśl 2016.

Księga miasta Pawłowa 1646-1762, oprac. Marian Janusz Kawałko, Lublin 2016.

Kucner Monika, Godzisz Agnieszka, Zawilski Piotr, Dzikowska Elżbieta Katarzyna, Kriegserklärung an das alte Europa. Literarische, historiographische und autobiographische Sichtweisen auf den Ersten Weltkrieg, Frankfurt am Main 2017.

Luto Wacław, Wspomnienia z lat 1939-1944, [b.m.] 1989.

Region Grajewski w XIX wieku. Materiały z konferencji naukowej Grajewo 6 VI 2008 r., Łomża-Grajewo 2009.

Swianiewicz Maria Jolanta, Swianiewcz Eugeniusz, Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945-1946 (Wilno-Workuta, Workuta-Wilno), Olsztyn 2016.

W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku, [b.m.d.].

Matejuk Grażyna, Walczak Teresa, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym, Warszawa 2014.

Czasopisma:

„Notes Konserwatorski” Nr 18/2016, Warszawa 2016.

„Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. 20, Przemyśl 2016.

„Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 24, Przemyśl 2016.

 

Luty 2017 r.

Książki:

200 twarzy Koszalina. Fasady koszalińskich budynków, T. II, Koszalin 2016.

Dolat Jarosław, Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989, Kalisz 2016.

Na tułaczym szlaku... Powstańcy listopadowi na Pomorzu, Koszalin 2014.

Kubica Anna, Mokrosz Janusz, Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, Katowice-Rybnik 2017.

Urbanowicz Krzysztof, Koszalin, historie mało znane, Koszalin 2016.

Waliś Grzegorz, Archiwum Państwowe w Kaliszu. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Kalisz 2016.

Czasopisma:

„Archiwista Polski”, Kwartalnik Nr 4 (84)/2016, Bydgoszcz 2016.

„Gazeta Współczesna” R. 2016, Białystok 2016.

„Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” Nr 3-4, Łomża 2016.

„Nowiny Suwalskie” R. 2015, Suwałki 2015; R. 2016, Suwałki 2016.

„Pamięć i Sprawiedliwość”, Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 1 (27), Warszawa 2016.

„Szkice Archiwalno-Historyczne” Nr 13, Katowice 2016.

„Tygodnik Suwalski”, R. 2013, Suwałki 2013; R. 2014, Suwałki 2014; R. 2015, Suwałki 2015; R. 2016, Suwałki 2016.

 

Styczeń 2017 r.

Ksiązki:

Bogdan Danuta, Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950, Olsztyn 2016.

Gmiterek Henryk, Akta sejmikowe województwa lubuskiego 1572-1632, Lublin 2016.

Jop Robert, Metryki chrztów parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, Lublin 2016.

Katalog Kolekcji Archiwum Przodkiń. Seria: Dawne Zakłady fotograficzne, Kraków 2016.

Pietrzak Edyta, Więzienie Kaliskie 1846-2015, Kalisz 2016.

Czasopisma:

„Miscellanea Historico-Archivistica” T. XXIII, Warszawa 2016.

„Rocznik Augustowski-Suwalski” Tom XVI, Suwałki 2016.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-01
Data publikacji:2017-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3768