Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

Niebawem ruszy oczekiwana inwestycja budowlana w Suwałkach, a mianowicie „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. 8 marca  zostanie podpisana umowa na realizację robót budowlanych. Dzięki tej inwestycji Archiwum w Suwałkach znacznie poprawi warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji, w tym obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu. Rozpoczęcie inwestycji przypada akurat w roku obchodów 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych w odrodzonej Polsce i staje się jednym z  wymownych wyrazów dbałości naszego Państwa o swoje dziedzictwo archiwalne.

Umowa będzie zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach Tadeusza Radziwonowicza a Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, którym jest „Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł” z/s w Suwałkach. Dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji wykonała firma „DOM-BUD Stanisław Sójkowski” z Suwałk, a funkcję inwestora zastępczego pełni firma „Nieruchomości Kancelaria Beata M. Kucharzyk” z Kętrzyna.

Przebudowa i adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Kościuszki 69, który składa się z czterech segmentów, w tym dwóch w złym stanie technicznym, doprowadzi do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i ich połączenia w jedną funkcjonalną całość. Zrealizowanie inwestycji podwoi powierzchnię użytkową archiwum, która osiągnie prawie 2 600 m², w tym magazynowa niemal 840 m². Dzięki inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie suwalskiego archiwum na okres minimum 30 lat, w szczególności w zakresie przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych. Zwiększą się też możliwości popularyzacji zbiorów, prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej. Instytucja zostanie unowocześniona, a wprowadzone zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz w wyposażeniu zapewnią właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne. Ponadto, co ma też niebagatelne znaczenie, będzie przywrócony właściwy stan techniczny oraz architektoniczne i estetyczne walory jednego z ciekawszych i atrakcyjniejszych budynków w zabytkowym centrum Suwałk.

Środki finansowe w wysokości blisko 13 855 000  zł, z tego na roboty budowlane niemal 13 374 000 zł, zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warto dodać, że Archiwum w Suwałkach nawiązuje swą tradycją do Archiwum Państwowego w Suwałkach, które istniało w latach 1921–1926. Obecna instytucja działa nieprzerwanie od 1955 r. i dotychczas zgromadziła niemal 2 020 m.b. akt i prawie 338 000 jednostek. Znajdujące się materiały archiwalne w AP w Suwałkach zostały wytworzone głównie w XIX i XX w. na obszarze historycznej i dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli na polsko-litewsko-białoruskim pograniczu, a także na terenie byłego województwa suwalskiego. Do szczególnie cennych i stanowiących dużą część zbiorów należą akta stanu cywilnego różnych wyznań, zachowane od 1808 r., księgi hipoteczne i akta notariuszy z XIX i XX w. głównie z Suwałk, ale też z Sejn, Serej i Augustowa, akta sądowe przeważnie z okresu międzywojennego oraz z czasów po II wojnie światowej, na przykład Sądu Okręgowego w Suwałkach i Sądu Okręgowego w Grodnie Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach z lat 1919–1939. Nie można pominąć akt miast Augustowa i Suwałk z XIX i początków XX w., materiałów archiwalnych wytworzonych przez administrację województwa suwalskiego, w tym przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach w latach 1975–1998, a także powiatową i miejską z Augustowa, Sejn i Suwałk oraz gminną i gromadzką pochodzącą z okresu od 1919 r. Do zasobu archiwalnego trafiły też materiały wytworzone przez różne organizacje, w tym  stowarzyszenia, partie polityczne i organizacje spółdzielcze, a także przez osoby prywatne jak choćby bogate zbiory fotograficzne Tadeusza Smagacza i Romana Łysionka. Warto nadmienić, że Archiwum posiada stosunkowo bogaty i specyficzny księgozbiór, który liczy ponad 9 tys. tomów.

Obecnie szacujemy, że do przejęcia w najbliższej i dalszej przyszłości AP w Suwałkach ma około 3 000 m.b. materiałów archiwalnych głównie z państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, które działają na terenie Suwałk oraz powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Należy również uwzględnić dokumentację, która dopiero zostanie wytworzona i która też trafi do suwalskiego archiwum, by podobnie jak już przejęty zasób archiwalny służyć wszystkim zainteresowanym informacją do realizacji ich różnych potrzeb i celów.

Tadeusz Radziwonowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: front

  Wizualizacja: front

 • Powiększ zdjęcie Wizualiacja: rzut na całość od wschodu

  Wizualiacja: rzut na całość od wschodu

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: budynek od zachodu

  Wizualizacja: budynek od zachodu

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: sala konferencyjna

  Wizualizacja: sala konferencyjna

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: sala wystawowa

  Wizualizacja: sala wystawowa

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: sala wystawowa

  Wizualizacja: sala wystawowa

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja: Część budynku o strony dziedzińca

  Wizualizacja: Część budynku o strony dziedzińca

 • Powiększ zdjęcie Budynek sądowy, obecnie Archiwum przełom lat 60 i 70 XX w.

  Budynek sądowy, obecnie Archiwum przełom lat 60 i 70 XX w.

 • Powiększ zdjęcie Fragmenty części frontowej i oficyny południowej budynku

  Fragmenty części frontowej i oficyny południowej budynku

 • Powiększ zdjęcie Oficyna południowa

  Oficyna południowa

 • Powiększ zdjęcie Oficyna północna i zachodnia

  Oficyna północna i zachodnia

 • Powiększ zdjęcie Oficyna zachodnia do przebudowy

  Oficyna zachodnia do przebudowy

 • Powiększ zdjęcie Oficyny południowa i zachodnia do przebudowy i adaptacji z fragmentem dziedzińca

  Oficyny południowa i zachodnia do przebudowy i adaptacji z fragmentem dziedzińca

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wnukowski
Liczba odwiedzin:482