Jesteś tutaj: Start / Galeria / Po 17 września 1939 roku... Materiały archiwalne o skutkach agresji sowieckiej na Polskę w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach

Po 17 września 1939 roku... Materiały archiwalne o skutkach agresji sowieckiej na Polskę w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach

 • Powiększ zdjęcie Podanie Zofii Wołkowickiej do Sądu Grodzkiego w Suwałkach o uznanie za zmarłego płk. Włodzimierza Wołkowickiego , który zginął w czasie działań wojennych pod Grodnem 20 IX 1939 r.

  Podanie Zofii Wołkowickiej do Sądu Grodzkiego w Suwałkach o uznanie za zmarłego płk. Włodzimierza Wołkowickiego , który zginął w czasie działań wojennych pod Grodnem 20 IX 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego  w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

  Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego  w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

  Karta pocztowa przesłana przez władze sowieckie z Sopoćkiń informująca żonę Zofię Trzeszczkowską o śmierci męża porucznika Jana Trzeszczkowskiego w walkach z siłami sowieckimi o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Międzynarodowego Czerwonego Krzyża informujące o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

  Pismo Międzynarodowego Czerwonego Krzyża informujące o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpis pisma Sielsowietu w Sopoćkiniach informującego Międzynarodowy Czerwony Krzyż o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

  Odpis pisma Sielsowietu w Sopoćkiniach informującego Międzynarodowy Czerwony Krzyż o śmierci porucznika Jana Trzeszczkowskiego w czasie walk o Sopoćkinie, 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o stwierdzenie zgonu A. Ścisłowskiego , rotmistrza 101. Rezerwowego Pułku Ułanów [w dokumencie błędnie podano poprzedni przydział:1 Pułk Ułanów Krechowieckich], poległego w bitwie z sowietami pod Kodziowcami

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o stwierdzenie zgonu A. Ścisłowskiego , rotmistrza 101. Rezerwowego Pułku Ułanów [w dokumencie błędnie podano poprzedni przydział:1 Pułk Ułanów Krechowieckich], poległego w bitwie z sowietami pod Kodziowcami

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

  Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

  Protokół przesłuchania świadka wachmistrza Wincentego Zmaczyńskiego w sprawie o stwierdzenie zgonu Apoloniusza Ścisłowskiego, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Mapa odcinka granicy pomiędzy ZSRS a III Rzeszą na terenie Suwalszczyzny od 28 IX 1939 do 22 VI 1941 r.

  Mapa odcinka granicy pomiędzy ZSRS a III Rzeszą na terenie Suwalszczyzny od 28 IX 1939 do 22 VI 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Szkice słupów i kopców granicznych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego (odcinek od znaku granicznego Nr1/141 do Nr 1/226), lata 1939-1940

  Szkice słupów i kopców granicznych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego (odcinek od znaku granicznego Nr1/141 do Nr 1/226), lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Szkice słupów granicznych rozmieszczonych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Szkice słupów granicznych rozmieszczonych na granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Plany granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Plany granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Mapa poglądowa granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

  Mapa poglądowa granicy państwowej Niemiec i Związku Sowieckiego, lata 1939-1940

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

  Oryginalna koperta i list napisany przez Stanisława Huszczę w obozie w Kozielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

  Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

  Karta pocztowa Polskiego Czerwonego Krzyża dotycząca mjr. Władysława Wierzchowskiego 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

  Oryginalna koperta i odpis pisma Polskiego Czerwonego Krzyża informującego, że Aleksander Świtow figuruje w aktach Ambasady Polskiej w Moskwie jako zaginiony w Kozielsku, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

  Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

  Karta pocztowa napisana przez Stanisława Plewę w obozie w Starobielsku, 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża informujące o ekshumacji ciała por. Bolesława Folejewskiego w Koziej Górze [koło Katynia w tzw. lasku katyńskim] pod Smoleńskiem, 1946 r.

  Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża informujące o ekshumacji ciała por. Bolesława Folejewskiego w Koziej Górze [koło Katynia w tzw. lasku katyńskim] pod Smoleńskiem, 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie Fotokopia pisma Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR dotyczącego Stefana Rogali-Kosteckiego , 1942 r.

  Fotokopia pisma Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR dotyczącego Stefana Rogali-Kosteckiego , 1942 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

  Odpowiedź Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR w sprawie poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1944 r.

 • Powiększ zdjęcie Odpowiedź z NKWD dotycząca poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1945 r.

  Odpowiedź z NKWD dotycząca poszukiwań funkcjonariusza Straży Granicznej Stefana Rogali-Kosteckiego, 1945 r.

 • Powiększ zdjęcie Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące poszukiwań Stefana Rogali-Kosteckiego, 1947 r.

  Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące poszukiwań Stefana Rogali-Kosteckiego, 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

  List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

 • Powiększ zdjęcie List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

  List Barbary Niewęgłowskiej napisany w sierocińcu w ZSRS

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Leona Wiszniewskiego, kierownika szkoły w Augustowie, aresztowanego 27 lutego 1940 r. przez NKWD, 1947 r.

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Leona Wiszniewskiego, kierownika szkoły w Augustowie, aresztowanego 27 lutego 1940 r. przez NKWD, 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Mariana Ellera, funkcjonariusza Policji Państwowej, aresztowanego przez władze sowieckie w Sztabinie 14 grudnia 1939 r., 1949 r.

  Wniosek do Sądu Grodzkiego w Augustowie o uznanie za zmarłego Mariana Ellera, funkcjonariusza Policji Państwowej, aresztowanego przez władze sowieckie w Sztabinie 14 grudnia 1939 r., 1949 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie pełnomocnika Klementyny Eller do Sądu Grodzkiego w Augustowie o udostępnienie wszelkiej dokumentacji, zawierające opis okoliczności aresztowania Mariana Ellera, 1949 r.

  Podanie pełnomocnika Klementyny Eller do Sądu Grodzkiego w Augustowie o udostępnienie wszelkiej dokumentacji, zawierające opis okoliczności aresztowania Mariana Ellera, 1949 r.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

  Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

  Akt zgonu Franciszka Ziarko zmarłego w Irkucku w 1941 r.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia Wacława Andruszkiewicza z Balinki, wcielonego w 1940 r. do Armii Czerwonej

  Fotografia Wacława Andruszkiewicza z Balinki, wcielonego w 1940 r. do Armii Czerwonej

 • Powiększ zdjęcie Plan kołchozu im. Dzierżyńskiego w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

  Plan kołchozu im. Dzierżyńskiego w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Plan kołchozu im. Karola Marksa w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

  Plan kołchozu im. Karola Marksa w Kroszewie, rejon Augustów z ok. 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Czesława Sędkowskiego z Netty wysiedlonego przymusowo z rodzicami w 1940 r.

  Kwestionariusz repatriacyjny Czesława Sędkowskiego z Netty wysiedlonego przymusowo z rodzicami w 1940 r.

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Leokadii Żukowskiej z Grodna

  Kwestionariusz repatriacyjny Leokadii Żukowskiej z Grodna

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Mieczysława Kondratowicza z Jastrzębnej II wywiezionego przymusowo przez Sowietów

  Kwestionariusz repatriacyjny Mieczysława Kondratowicza z Jastrzębnej II wywiezionego przymusowo przez Sowietów

 • Powiększ zdjęcie Kwestionariusz repatriacyjny Stanisława Krotoszyńskiego z Jasionowa aresztowanego przez Rosjan w 1939 r.

  Kwestionariusz repatriacyjny Stanisława Krotoszyńskiego z Jasionowa aresztowanego przez Rosjan w 1939 r.

 • Powiększ zdjęcie Podanie Aleksandra Rajkowskiego z prośbą o odszkodowanie za utratę mienia, 1948 r.

  Podanie Aleksandra Rajkowskiego z prośbą o odszkodowanie za utratę mienia, 1948 r.

 • Powiększ zdjęcie Spis rodzin przesiedlonych w 1941 r. a które powróciły po wojnie do gm. Berżniki

  Spis rodzin przesiedlonych w 1941 r. a które powróciły po wojnie do gm. Berżniki