Archiwum Państwowe w Suwałkach

Komunikat w sprawie wprowadzenia w Archiwum Państwowym w Suwałkach ograniczeń w udostępnianiu materiałów archiwalnych i ich kopii, dokumentacji niearchiwalnej oraz księgozbioru w związku z prowadzoną inwestycją.

7 lipca 2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że:

 1. prowadzone już przygotowania części materiałów archiwalnych do fumigacji,
 2. prowadzone przygotowania wszystkich materiałów archiwalnych,      dokumentacji niearchiwalnej oraz księgozbioru do przemieszczenia,                                                                  
 3. konieczność fumigacji części materiałów archiwalnych, a także przemieszczenia w III i IV kwartale 2020 r. wszystkich materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej oraz księgozbioru do nowych magazynów,
  • w pracowni naukowej/czytelni AP w Suwałkach udostępnianie kopii elektronicznych materiałów archiwalnych zostanie zawieszone z dniem 1 września 2020 r. ze względu na zaangażowanie personelu archiwum do wymienionych w pkt. 1 prac, a także z uwagi na przewidywaną konieczność przemieszczenia pracowni, sprzętu informatycznego i personelu do innych, oddanych do użytku pomieszczeń w ramach realizacji wymienionej inwestycji;
  • w zakresie przyjmowania interesantów i ich wniosków oraz podań:
   1. załatwianie wniosków do celów innych niż w ramach wydawania urzędowych potwierdzeń (czyli w trybie usługi bez uwierzytelniania kopii i wydawania zaświadczeń, np. do celów genealogicznych, naukowych) może ulec przesunięciu w czasie, o czym w odpowiedzi na każdy wniosek będziemy informować,
   2. podania/wnioski w sprawach wydawania urzędowych potwierdzeń (uwierzytelnionych kopii materiałów archiwalnych lub zaświadczeń, kopii i odpisów z dokumentacji głównie osobowo-płacowej, niezbędnych do załatwiania spraw np. w sądzie, u notariuszy, w organach administracji, w ZUS) będą załatwiane bez zbędnej zwłoki, choć mogą zdarzyć się przypadki, że załatwienie w określonym terminie będzie niemożliwe, zwłaszcza na podstawie materiałów poddawanych akurat fumigacji lub przemieszczaniu; o takich przypadkach będziemy niezwłocznie informować, a sprawy załatwiać, gdy tylko stanie się to możliwe.

 

O wszelkich zmianach w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych, ich kopii, dokumentacji niearchiwalnej i księgozbioru, a także w zakresie załatwiania interesantów będziemy informować.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

O udzielenie wyjaśnień można zwracać się telefonicznie: 87 5662167.

          Suwałki, dn. 07.07.2020 r.

Dyrektor 
Archiwum Państwowego
w Suwałkach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wnukowski
Liczba odwiedzin:181