Archiwum Państwowe w Suwałkach

Bazy danych

Informacje o zespołach archiwalnych zgromadzonych w archiwach państwowych zawiera baza danych SEZAM. Elektroniczne inwentarze zespołów archiwalnych gromadzi baza danych IZA. Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych. Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach ELA zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14912