Edukacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Suwałkach zaprasza zainteresowanych na lekcje historyczno-archiwalne prowadzone przez przez pracowników archiwum. Proponowane poniżej tematy lekcji nie stanowią zamkniętej listy. Czekamy również na Państwa sugestie.

Wykaz lekcji historyczno-archiwalnych:
1. Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dzieje, zasób, działalność.
2. W poszukiwaniu przodków – poradnik genealoga amatora.
3. Księgi metrykalne i stanu cywilnego jako źródła do badań genealogicznych.
4. Akta notarialne jako źródło historyczne.
5. Akta hipoteczne jako źródło historyczne.
6. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach.
7. Hrabiowie Ludwik Michał Pac i Karol Brzostowski wobec powstania listopadowego. Konfrontacja postaw i wyborów.
8. Zmiany demograficzne w historii Suwałk w świetle różnych materiałów statystycznych.
9. Suwalscy Żydzi od założenia miasta do II wojny światowej.
10. Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Suwalszczyźnie po II wojnie światowej.
11. Między przymusem a rozrywką. Obchody uroczystości 300-lecia panowania Romanowów w guberni suwalskiej.
12. Władze a struktury kościelne i wyznaniowe na Suwalszczyźnie w czasach PRL-u.
13. Droga do Niepodległej. Suwalszczyzna lat 1918-1919 w materiałach archiwalnych.
14. Suwałki i Suwalszczyzna w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu (1944-1945).
15. Infrastruktura Suwałk w XIX w.: kanalizacja, zaopatrzenie w wodę, oświetlenie miejskie.
16. Osadnicy szkoccy w dobrach dowspudzkich gen. Ludwika Michała Paca.

W sprawie lekcji prosimy o kontakt:
Sławomir Filipowicz
tel. (87) 566 21 67 w. 4.
e-mail: sfilipowicz@suwalki.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4942