Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zarządzenie nr 7 z 01 września 2016 roku

Zarządzenie nr 7
Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach

z dnia 01 września 2016 roku

Działając na podstawie art. 16 ust. 2a Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1446 z późn. zmianami), art. 17 ust. I ustawy z dnia 15 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U 2016, poz. 352), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240 oraz na podstawie 13 ust. 2 pkt 7 statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach nadanego decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin i cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach z dn. 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i cennika usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach z późniejszymi zmianami.

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Banery/Logo