Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla uczestnika konferencji, eventu.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki (dalej jako Archiwum).  

Dane kontaktowe IOD.

Inspektorem ochrony danych jest Michał Kłoczko. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę̨ skontaktować́ się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@suwalki.ap.gov.pl

Cele przetwarzania danych  osobowych  i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są̨ w celu realizacji spotkania w ramach prowadzonej przez Administratora konferencji, eventu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, numeru telefonu.

Odbiorcy danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Przekazywanie danych poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.

Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG oraz do organizacji międzynarodowych. W wypadku gdyby do takiego przekazania doszło, zostanie ono dokonane w sposób zgodny z przepisami oraz zapewniający  najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia Państwa danych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji usługi przeprowadzenia konferencji, eventu oraz przez okres 6 lat od roku jej zakończenia.

Państwa prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o źródle danych i dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić́ realizacji udziału w konferencji/evencie.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w formie profilowania.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć́ Inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać́ jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Godziny przyjęć interesantów:
8 - 15

Banery/Logo