Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach

Zarządzenie nr 5
Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

zmieniające Regulamin i cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i cennika usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Na podstawie 13 ust. 2 pkt 7 statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach nadanego decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie i cenniku usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach z dnia 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu i cennika usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Suwałkach wprowadza się następującą zmiany:

  1. 7 otrzymuje brzmienie:
    „Ustala się wysokość stawek podstawowych odpłatności za świadczone usługi według poniższej tabeli opłat za usługi.

l.p.

rodzaje usług jednostka 1. cecha 2. cecha 3. cecha cena
1. wyszukiwanie informacji i danych (kwerendy) 0,5 godziny (każde rozpoczęte) maszynopis język polski --- 20,00
2. rękopis --- 25,00
3. maszynopis język obcy --- 25,00
4. rękopis --- 30,00
5. kopia kserograficzna sztuka format A4 monochromatyczna --- 1,00
6. format A3 --- 1,50
7. wydruk kopii cyfrowej lub klatki mikrofilmu format A4 wielobarwna --- 3,00
8. format A3 --- 4,00
9. kopia cyfrowa (skan lub fotografia) sztuka z formatu do A3 300 ppi z oryginału 2,00
10. 600 ppi 3,00
11. z formatu od A3 --- 4,00
12. --- do 300 ppi z kopii 10,00
13. z mikrofilmu --- 1 klatka 1,00
14. odpis materiału archiwalnego 1 strona - 1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta) maszynopis język polski --- 20,00
15. rękopis 30,00
16. maszynopis język obcy 30,00
17. rękopis 40,00
18. nagranie dźwiękowe 1 minuta (każda rozpoczęta) --- --- z oryginału 5,00
z kopii cyfrowej 0,00

2. Załącznik do Regulaminu i cennika za usługi świadczone przez AP w Suwałkach otrzymuje brzmienie:

Załącznik do Regulaminu i cennika za usługi świadczone przez AP w Suwałkach [DOCX]

Załącznik do Regulaminu i cennika za usługi świadczone przez AP w Suwałkach [PDF]

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

Kontakt

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 21 67
ePUAP: /651x0qxmxh/skrytka

Banery/Logo