Archiwum Państwowe w Suwałkach

Fotorelacja z promocji Rocznika Augustowsko-Suwalskiego.

16 marca 2023 r. na sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Suwałkach odbyła się promocja XXII. tomu Rocznika Augustowsko Suwalskiego. Po słowach wprowadzenia prezesa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego (ASTN) pana dra. Macieja Ambrosiewicza i dyrektora naszego Archiwum pana Sławomira Filipowicza zawartość rocznika licznie zgromadzonym gościom zreferował pracownik naszego Archiwum pan Marek Sidor. Następnie głos zabrał pan dr Jarosław Schabieński, który przedstawił powstanie i upadek koncepcji powstania Kopalni i Zakładu Przeróbczego Rud Polimetalicznych "Krzemianka" w latach 70. i 80. XX w. Wydarzenie cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy a podejmowane tematy wywołały żywą dyskusję.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia !