Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wystawa „Afisze przedstawień teatralnych i koncertów na przełomie XIX i XX wieku w powiecie szczuczyńskim” inauguruje obchody 330. rocznicy nadania praw miejskich Szczuczynowi

Wystawa „Afisze przedstawień teatralnych i koncertów na przełomie XIX i XX wieku w powiecie szczuczyńskim” wykonana z kopii materiałów archiwalnych, znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddziału w Ełku, inauguruje cykl wydarzeń przygotowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie z okazji przypadającej w 2022 r. 330. rocznicy nadania praw miejskich Szczuczynowi. Otwarcie wystawy odbędzie się 8 września 2021 r. o g. 13 w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11.