Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wystawa: "Historia dokumentem pisana" z naszym udziałem do zwiedzania w Poznaniu

W dniach 21 sierpnia - 1 września 2022 r. na placu Mickiewicza w Poznaniu można obejrzeć przygotowaną wystawę "Historia dokumentem pisana".

Przygotowana przy okazji XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy z pozostałymi archiwami państwowymi ekspozycja składa się z najstarszych dokumentów w przechowywanych przez nich zasobach archiwalnych.

Na wystawie nie zabrakło naszego, pochodzącego z 1601 r., najstarszego dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z eksponowanymi dokumentami na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Autor: Łukasz Wnukowski