Archiwum Państwowe w Suwałkach

Wojenne straty archiwów państwowych #bezprzedawnienia

Czasami komentarz nie jest potrzebny.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

(Za Archiwa Państwowe)

https://www.youtube.com/watch?v=75DeNNUGIzc