Archiwum Państwowe w Suwałkach

Organizacja

 • Dyrektor
  • Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
  • Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych
  • Stanowisko ds. Niepaństwowego Ewidencjonowanego Zasobu Archiwalnego i Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania
  • Archiwum zakładowe
  • Archiwum Państwowe w Suwałkach oddział w Ełku
  • Kolegium
  • Zespół Zakupu Archiwaliów

Schemat organizacyjny Archiwum Państwowego w Suwałkach

 

Artykuły