Autor: Łukasz Wnukowski
Autor / Autorzy zdjęć: Katarzyna Słabińska

Dzień Archiwisty 2023.

Dzień Archiwisty 2023 Archiwum Państwowe w Suwałkach

29 września 2023 r. w ramach Dnia Archiwisty Archiwum Państwowe w Suwałkach gościło archiwistów zakładowych z instytucji nadzorowanych. Gości uroczyście powitali pan dyrektor Sławomir Filipowicz oraz kierownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego pan Marek Sidor. Część merytoryczną spotkania otworzył pan Łukasz Wnukowski referatem na temat Mikołaja Kopernika, patrona roku 2023. Następnie temat profilaktyki w archiwach zaprezentowała pani Justyna Nowakowska, konserwator archiwalny. Po wystąpieniach zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia naszego Archiwum po zakończonej w 2021 r. inwestycji budowlanej oraz mieli okazję zwiedzić wystawy „Kopernik tez był archiwistą”, opracowaną przez pracowników Archiwum Państwowego w Olsztynie i „Z kroniki Archiwum Państwowego w Suwałkach”.