Autor: Łukasz Wnukowski
Autor / Autorzy zdjęć: Łukasz Wnukowski

O Klotyldzie Dargielowej raz jeszcze.

11 kwietnia 2024 r. na sali konferencyjnej naszego Archiwum miało miejsce pierwszej spotkanie w ramach projektu „Historia z mojego Archiwum”. Omawiane wydarzenie poświęcone było przedsiębiorczej Suwalczance okresu międzywojennego Klotyldzie Dargielowej, którą przedstawiła Irena Zarachowicz, jej kuzynka.

Następnie projekt „Historia z mojego Archiwum” przedstawiła Elżbieta Żywiczyńska.

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny (dalej SPS) oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach (dalej APS).

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Witający gości Sławomir Filipowicz, dyrektor APS, oraz prezes SPS Joanna Hofmann.
Witający gości Sławomir Filipowicz, dyrektor Archiwum, oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny (SPS) Joanna Hofmann.
Publiczność obecna na wydarzeniu.
Przemawiająca prezes SPS Joanna Hofmann.
Przemawiająca prezes SPS Joanna Hofmann.
Irena Zarachowicz prezentująca postać Klotyldy Dargielowej.
Irena Zarachowicz przedstawiająca projekt „Historia z mojego Archiwum”.
Elżbieta Żywiczyńska przedstawiająca projekt „Historia z mojego Archiwum”.